Pytanie
Jesteśmy firmą transportową. Świadczymy usługi transportu międzynarodowego i krajowego. Otrzymujemy zlecenia od polskiego zleceniodawcy na usługę transportu, w której określony jest fracht w EUR po kursie z dnia załadunku. Naszym zdaniem w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 31a u.p.t.u. o dniu poprzedzającym wykonanie usługi, gdyż fracht jest kwotą umowną i zleceniodawca wyraźnie wskazuje ile ma to być złotówek po przeliczeniu wg np. kursu z dnia załadunku. Przy czym na fakturze podana jest informacyjnie kwota frachtu w EUR z zastosowaniem kursu z dnia załadunku, faktura wystawiana jest w PLN, płatność w PLN.
Czy nasze stanowisko jest prawidłowe?
Jak kurs należy zastosować do przeliczenia frachtu?