Pytanie
Podatnik prowadzący działalność (PKPiR, podatek liniowy) jest także komandytariuszem w spółce komandytowej. Na bieżąco w ciągu 2011 r. spółka komandytowa wypłacała zaliczkowo wypłaty z zysku podatnikowi, który ustalał i odprowadzał zaliczki na podatek od tych dochodów łącznie z zaliczkami z działalności prowadzonej na własny rachunek.
Jak i w jakich wartościach w zeznaniu rocznym PIT-36L wykazać udziały w zysku w spółce komandytowej za 2011 r.?
Czy odpowiednio należy wykazać koszty i przychody ze spółki komandytowej, które otrzymywał na rachunek bankowy sumując je z kosztami i przychodami z działalności?
Czy przypadające komandytariuszowi koszty i przychody ze spółki komandytowej należy doliczyć do kosztów i przychodów z działalności, niezależnie czy zysk był wypłacony w całości, czy w części?
Czy te dochody należne, ale nie otrzymane w formie zaliczek w 2011 r. rozliczyć w podatku dochodowym w 2012 r.?