Do końca lipca przedsiębiorcy muszą złożyć informację o tym, ile wprowadzili na rynek urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także ile zebrali zużytych produktów. Jeżeli tego nie zrobią zapłacą grzywnę do 5 tys. zł.
Producenci i importerzy lodówek, pralek czy telewizorów, a nawet suszarek czy depilatorów muszą do 31 lipca poinformować Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o tym, ile takich nowych urządzeń wprowadzili na rynek w pierwszym półroczu 2011 roku. W tym samym terminie muszą przedstawić sprawozdanie o tym, ile zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udało im się zebrać przez pierwsze sześć miesięcy. Takie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Producenci i importerzy w sprawozdaniu muszą określić, ile sztuk sprzętu wprowadzili na rynek. Podają także masę tych urządzeń. Informacje te podają dla każdego rodzaju sprzętu osobno. Przedsiębiorcy muszą też informować GIOŚ o tym, ile zebrali zużytych urządzeń. Obowiązek taki mają nie tylko wprowadzający sprzęt, ale także zbierający zużyty sprzęt (sklepy, hurtownie). Tak jest w przypadku przedsiębiorców, którzy wyłącznie zbierają zużyte urządzenia. Obowiązek informowania o zebranych elektroodpadach i wprowadzonych do sprzedaży nowych urządzeniach przedsiębiorcy muszą wypełniać dwa razy w roku. Dane za pierwsze półrocze przedstawiają do 31 lipca. Za drugie sześć miesięcy – do 15 marca roku następującego po roku, którego dane dotyczą.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 lipca 2011 r.

Data publikacji: 21 lipca 2011 r.