Pytanie
Pracownik ma przyznane wynagrodzenie zasadnicze 7 zł/godz. + comiesięczną premię uznaniową co miesiąc zmienianą, liczoną od wynagrodzenia zasadniczego za czas przepracowany. Czas nominalny wyniósł 20 dni (160h).
Ile będzie wynosiło wynagrodzenie za czas przepracowany w miesiącu lutym 2014 r. w następujących przypadkach:
1) w lutym 2014 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 3 dni i 2 dni na urlopie wypoczynkowym - przepracował 120 godzin,
2) w lutym 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim 3 dni, przepracował 136 godzin,
3) w lutym 2014 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym 2 dni, przepracował 144 godzin.