Ostatnich 10 lat było okresem wielkiej próby nie tylko dla Polski jako nowego członka Unii Europejskiej, ale także dla całej Wspólnoty. Lata te niewątpliwie obfitowały w wiele sukcesów, jednak przed Zjednoczoną Europą stoi jeszcze dużo wyzwań. Wymienić tu należy m.in. pilną potrzebę wypracowania porozumienia w kwestii wspólnej polityki energetycznej i klimatycznej. Również świadomość ogromu pracy, jaką musimy jeszcze wykonać, by sprostać założeniom Strategii Europa 2020 zdaje się być ciągle niewystarczająca.

Organizatorzy wierzą, że I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, w którym weźmie udział kilkaset osób z Basenu Morza Bałtyckiego, będzie doskonałym miejscem do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Przedstawiciele samorządów, świata nauki, przedsiębiorcy, media oraz środowiska związane z ekologią, dokonają analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie energii odnawialnej, gospodarki odpadami, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji ekologicznych.

Forum pozwoli również na prezentację osiągnięć w zakresie inicjatyw ekologicznych podejmowanych przez naszych partnerów z Polski, Niemiec, Skandynawii i krajów nadbałtyckich, oraz pozwoli zaprezentować największe inwestycje finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, podczas tego wydarzenia zostanie podsumowany dorobek organizacji pożytku publicznego działających na rzecz ekologii. Jesteśmy przekonani, że Forum pozwoli na wypracowanie kierunków kształtowania przyszłej polityki ekologicznej Unii Europejskiej.

W ramach Forum odbędą się również Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014.

Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014 to ponad 100 wystawców związanych z branżą ekologiczną min. gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, gospodarka wodna, żywność ekologiczna i wiele innych. Dla wystawców przygotowaliśmy 5000 m2 powierzchni wystawowej oraz 1000 m2 w hali targowej. Szacowana liczba uczestników Targów - 5000 osób. Uczestnikami Targów będą przedstawiciele samorządów, świata nauki, gospodarki, mediów, biznesu, a przede wszystkim osoby i firmy związane z ekologią.


Najważniejszym punktem Targów będzie Centrum Informacyjne Finansowania Inwestycji Proekologicznych, w którym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także Banku Ochrony Środowiska będą udzielali informacji na temat finansowania inwestycji.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Targów znajdują się na stornie internetowej: http://forum-ekologiczne.pl/targi/

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl jest patronem medialnym I Międzynarodowego Forum Ekologicznego.