To drugi rok monitoringu gniazda orlików. Filmiki z gniazda są zamieszczone na stronie internetowej projektu www.orlikkrzykliwy.pl.

Pierwszy orlik pojawił się w tym sezonie w monitorowanym gnieździe 17 kwietnia, w czasie gdy w puszczy leżało jeszcze sporo śniegu - można przeczytać na orlikowej stronie internetowej. Realizatorzy projektu podkreślają, że pora przylotu była raczej typowa. Filmiki zamieszczono jednak dopiero w ostatnich dniach.

Widać na nich, że tuż po przylocie samica zabrała się do przygotowywania gniazda, poprawiała gałązki, przekładała, usuwała zbędne. Widać też co orliki jadły: małe ssaki i płazy.

"W kolejnych tygodniach, po imponujących tokach w powietrzu wysoko nad gniazdem, orliki odbędą gody i samica złoży pierwsze jajo, które od razu zacznie wysiadywać" - podają na stronie projektu specjaliści z jednego z partnerów projektu, firmy FPP Consulting.

W 2012 roku dzięki kamerom można było m.in. obserwować rozwój młodego orlika. Było to dziecko samiczki o imieniu Płoska i samca o imieniu Supraśl. Imiona były wybrane w internetowym plebiscycie.

Projekt ochrony orlika krzykliwego realizuje w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej Polskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z duńską organizacją pozarządową Amphi Consult, firmą FPP Consulting i Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

UE z programu Life Plus i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły na ten projekt łącznie 19 mln zł. Projekt, realizowany do 2014 r., zakłada odtwarzanie łąk, renaturalizację fragmentów koryta rzeki Narewki, budowę oczek wodnych, budowę słupów, tzw. czatowni, by orliki mogły na nich przysiadać w trakcie polowań.

Katarzyna Gurowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku poinformowała, że na 2013 rok planowane jest odkrzaczenie i wykoszenie około 300 hektarów łąk; cały projekt zakłada odtworzenie 800 ha łąk. Wykoszone łąki to większy dostęp orlików do pokarmu: małych ssaków i płazów.

Do końca 2012 roku zbudowano 13 oczek wodnych - miejsc rozrodu dla płazów. W 2013 roku w okolicach Puszczy Białowieskiej ma powstać kolejnych 37 takich zbiorników, a na terenie Puszczy Knyszyńskiej ma być wyznaczonych 50 miejsc pod takie wodne oczka. Do końca 2014 roku oczek ma być ponad 100.

Wszystkie te działania mają się przyczynić do skuteczniejszej ochrony orlików krzykliwych i poprawy warunków ich butowania na obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej. Ma także powstać krajowy plan ochrony tych ptaków.

W Puszczy Białowieskiej bytuje około 50 par orlików krzykliwych. Liczba ta w ciągu ostatnich kilku lat spadła o jedną trzecią. W Puszczy Knyszyńskiej natomiast żyje około 60 par tych ptaków, a populacja oceniana jest jako stabilna.

W Polsce żyje 1700-1900 par orlików krzykliwych. Populacja europejska szacowana jest na 10-12 tys. par.(PAP)

kow/ ls/