Pytanie
W latach 2006-2008 uzyskiwałem dochody z pracy naukowej na uczelniach belgijskich. Jest to rodzaj stypendium. W Belgii nie potrącano mi podatku dochodowego z uwagi na to, że przychody mieściły się w tzw. kwocie wolnej od opodatkowania. Z drugiej strony, w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zapis, zgodnie z którym takie dochody opodatkowywane są w Polsce. Osobiście rozliczyłem się w Polsce i zapłaciłem odpowiedni podatek dochodowy.
Czy w tej chwili mogę wystąpić o zwrot podatku zapłaconego w Polsce od dochodów osiągniętych w Belgii?
Czy abolicja mnie obejmuje?
Dodam, że jestem polskim rezydentem podatkowym.