Pytanie
Czym różni się uregulowanie należności od zaliczki?
Wykonuję maszynę, którą sprzedam w lutym 2011 r. kontrahentowi z Niemiec. W 2010 r. kontrahent ten wpłaci mi 90% wartości zamówienia. Chciałbym aby obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstał w 2011 r.
Gdzie jest różnica pomiędzy zaliczką, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f., a uregulowaniem należności, o którym mowa w art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f.?