GDDKiA wypłaciła blisko 710 mln zł poszkodowanym podwykonawcom

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaciła dotąd prawie 710 mln zł przedsiębiorcom, którym generalni wykonawcy zamówień publicznych nie zapłacili za wykonaną pracę.

W ramach "solidarnej odpowiedzialności" określonej przepisami Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy otrzymali blisko 600 mln zł. Podstawą wypłaty pozostałych 111,6 mln zł była ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Do GDDKiA wpłynęły dotychczas 1252 wnioski o zapłatę od przedsiębiorców poszkodowanych przez generalnych wykonawców na kwotę ponad 517 mln zł. Z ponad 1200 zgłoszeń od poszkodowanych przedsiębiorców wobec 655 wniosków dokonano wypłat, 343 odrzucono, a nieco ponad 250 wniosków jest rozpatrywanych.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 9 maja 2013 r.

Data publikacji: 9 maja 2013 r.