Tegoroczna konferencja poświęcona jest systemowi ochrony zabytków w Polsce i zmianom w jego zakresie. Konferencje pod hasłem „Szansa dla zabytków” organizowane są od trzech lat przez Instytut Zrównoważonej Przestrzeni i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym roku PWKZ dołącza do grona organizatorów wydarzenia.

(www.gdansk.uw.gov.pl)