Do stworzenia pakietu zmian  dla przedsiębiorstw jeszcze daleko. W piątek zorganizowano w ramach Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych pierwsze spotkanie przedstawicieli różnych ministerstw i organizacji reprezentujących przedsiębiorców. 

- Wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców będziemy pracować nad przejrzystymi przepisami, które ułatwią prowadzenie biznesu i funkcjonowanie firm. Zależy nam na współpracy, dialogu i zaufaniu. W ostatnich latach ten dialog nie wyglądał dobrze, a zespół nie realizował należycie przypisanych mu zadań. Dziś reaktywowałem zespół, aby wspólnie wykorzystać jego potencjał. Będziemy wspólnie pracować nad poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce – mówił Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. 

Czytaj też: Obowiązki i kontrole przytłaczają firmy, rząd planuje zmiany

Podkreślił, że przy tworzeniu pakietu deregulacyjnego niezwykle istotny jest głos przedsiębiorców. To przede wszystkim oni będą bowiem korzystać z nowych przepisów. Natomiast Mariusz Filipek, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego w MRiT dodał, że w pakiecie znajdą się rozwiązania ułatwiające m.in. kontrolę działalności gospodarczej czy zawieranie umów leasingu i przyspieszające postępowania administracyjne. 

Pakiet deregulacyjny zostanie oparty o propozycje, które zgłaszają środowiska przedsiębiorców, i będzie zawierał rozwiązania ułatwiające inwestowanie, a także usprawniające postępowania administracyjne czy pracę urzędów. W pakiecie znajdą się także rozwiązania m.in. ułatwiające kontrolę działalności gospodarczej oraz wspierające leasing.