W maju koalicja organizacji pozarządowych wystartowała z kampanią na rzecz udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dyrektyw siedliskowej i ptasiej – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, www.naturealert.eu/pl, każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat pozytywnego znaczenia obu unijnych regulacji. W rezultacie udało się zebrać prawie pół miliona głosów. To wyraźny sygnał ze strony obywateli UE, że chcą silnej Natury 2000, utrzymania obu dyrektyw oraz ich wzmocnienia. - dodaje.

Komisja Europejska w ramach specjalnej procedury sprawdza skuteczność dyrektyw i czy realizują one swoje cele. W tym przypadku chodziło o dyrektywy: siedliskową i ptasią, dzięki którym w Europie powstała sieć obszarów Natura 2000, zaś 1/5 obszarów lądowych i 4%  obszarów morskich w granicach UE jest pod ochroną. W praktyce oznacza to lepszą ochronę 27 tysięcy cennych przyrodniczo obszarów i ponad 1000 gatunków.

Większość opinii, wyrażanych przez rządy unijnych państw, przedstawicieli różnych branż, biznesu i trzeci sektor, była na tak dla utrzymania dyrektyw. Jedyny sprzeciw był związany z prywatnymi właścicielami lasu, lobby związanym z przemysłowym rybołówstwem i rolnictwem.

Tak duże zaangażowanie mieszkańców Unii Europejskiej konsultacjami w sprawie Natury, pokazuje, że nawet w okresie, kiedy wspólnota przeżywa trudny okres, są tematy, które łączą wszystkich jej mieszkańców – dodaje Średziński. – Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że Europejczycy chcą chronić przyrodę. Oczekują od Komisji Europejskiej kontynuacji działań na rzecz utrzymania i wzmocnienia sieci obszarów Natura 2000.

www.wwf.pl