Za pośrednictwem eKatalogów wykonawcy mogą pozyskać nowych klientów wśród administracji publicznej. By to zrobić, przedsiębiorca musi zarejestrować się na platformie i przedstawić swoją ofertę na produkty bądź usługi. Możliwości sprzedaży jest wiele, na eKatalogach są kategorie takie, jak artykuły i meble biurowe, drobny sprzęt AGD, żywność i napoje, odzież, usługi doradcze, komputerowe, prawnicze.
Pełen wykaz dostępny jest na stronie:  https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/ecat/um/default#/dm/list>>

Platforma jest narzędziem bezpłatnym, ani zamawiający ani wykonawcy nie ponoszą żadnych kosztów za zrealizowane na eKatalogach transakcje. Jak podkresla Urząd Zamówień Publicznych, zaletą eKatalogów jest to, że całość procedury udzielenia zamówienia publicznego ma miejsce na platformie – od zapoznania się z dostępnymi artykułami, przez porównanie ofert, do automatycznego wygenerowania raportu z postępowania

UZP zachęca do skorzystania z wersji demonstracyjnej i szkoleniowej eKatalogów. Na stronie demo.ekatalogi.uzp.gov.pl przejść można całą procedurę kupna bądź sprzedaży bez żadnych zobowiązań po to, by zapoznać się w pełni z możliwościami, jakie daje to narzędzie. Dodatkową ilustracją pokazującą funkcjonalności Platformy jest film instruktażowy - https://www.youtube.com/watch?v=h-YDfTdGDrE>>