Portal, powołując się na unijną agencję statystyczną Eurostat, wskazuje, że udział energii produkowanej z drewna i jego odpadów w całkowitym zużyciu energii wynosi w przypadku Polski 5,8 proc., czyli powyżej średniej w Unii Europejskiej wynoszącej 5 proc. Największy udział w tym zakresie posiadają kraje skandynawskie i bałtyckie - Łotwa - 27 proc., Finlandia - 21 proc. i Szwecja - 19 proc.

Według Eurostatu, w Polsce aż 81 proc. produkcji energii opiera się na wykorzystaniu drewna i jego odpadów. Więcej zielonej energii z drewna uzyskują tylko Estonia - 96 proc., Litwa - 88 proc. i Finlandia - 85 proc.
Polska jest też w Unii Europejskiej jednym z czołowych producentów drewna - produkujemy go rocznie około 37,2 mln kubików i jesteśmy w "piątce" największych producentów w UE. Więcej drewna produkują tylko Szwedzi, Niemcy, Francuzi i Finowie.