Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 30 mln zł na III edycję konkursu wspierającego rozwój energii ze źródeł odnawialnych.
Pożyczkę w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych otrzymają przedsięwzięcia, których wartość wyniesie od 0,5 do maksymalnie 10 mln złotych. Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 3% rocznie. Okres finansowania wynosi do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki. Wnioski można składać w WFOŚiGW we Wrocławiu od 25 maja do 6 czerwca 2011 roku. O środki m.in. na małe elektrownie wodne, solary i pompy ciepła mogą ubiegać się dolnośląskie przedsiębiorstwa i samorządy.
Źródło: www.wnp.pl, 14 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 14 kwietnia 2011 r.