Pytanie
Spółka z o.o. komandytowo-akcyjna przekształciła się w spółkę jawną - bilans przekształceniowy 1 października 2013 r. W dniu 22 listopada 2013 r. została podjęta uchwała o przekształceniu. Natomiast w dniu 6 grudnia 2013 r. spółka uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i na ten dzień będzie rozliczać zysk w podziale na dawną spółkę z o.o. S.K.A. oraz nową spółkę jawną. Ponieważ nie ma wymogu zamykania ksiąg przy przekształceniu spółki osobowej w osobową, planuje się nie zamykać ksiąg. Ponieważ pomiędzy datą bilansu przekształceniowego 1 października 2013 r. a datą rejestracji w KRS 6 grudnia 2013 r. powstał zysk, którego nie chcemy wypłacić, powstaje pytanie:
Do której spółki należy przypisać zysk powstały pomiędzy datą bilansu przekształceniowego a datą wpisu do rejestru?
Kolejny problem dotyczy zysku wypracowanego do dnia 1 października 2013 r. Dawna spółka z o.o. S.K.A. wypracowany zysk ujęty w bilansie przekształceniowym na dzień 1 października 2013 r. podzieliła w planie przekształcenia na akcjonariuszy i komplementariuszy, którzy przeznaczyli go na fundusz wkładu.
Jak należałoby rozksięgować taką operację, czy z datą 1 października 2013 r., z datą uzyskania wpisu do KRS-u 6 grudnia 2013 r. czy może w uchwale dzielącej zysk za 2013 r.?
Czy jeżeli spółka rozksięguje zysk z bilansu przekształceniowego na dzień np. 1 października 2013 r. (dzień bilansu przekształceniowego), to w bilansie całorocznym narastająco zysku tego już nie będzie wykazywać?