Pytanie
Czy zwrot biegłemu, powołanemu na podstawie postanowienia o powołaniu, kosztów dojazdu jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy limit stanowi zastosowanie stawki za km nie wyższej niż 0,8358 przy poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3?
Czy biegły może wpisać dowolną ilość km np. 2500*0,8358 zł i ta kwota nie będzie opodatkowana?
Czy są ograniczenia?
Jeśli biegły nie poda marki samochodu i pojemności skokowej silnika tylko wpisze kwotę to czy wówczas należy taki dojazd opodatkować czy zwrócić rachunek do uzupełnienia?
Czy jeśli biegły odbył podróż pociągiem (bez biletów) lub nieznanym środkiem lokomocji a wpisał koszty dojazdu np. 50 zł lub 2000 zł czy taka kwota nie będzie opodatkowana, czy są jakieś ograniczenia lub warunki do spełnienia?