Pytanie
Spółka cywilna dwuosobowa rozpoczęła działalność gospodarczą 1 czerwca 2011 r. Każdy ze wspólników wniósł wkłady pieniężne po 60.000 zł i uczestniczy w zyskach i stratach po 50%. W 2011 r. spółka rozlicza się w oparciu o PKPiR i poniosła stratę w wysokości 400.400 zł a do czerwca bieżącego roku 110.000 zł. Na stratę wpływ ma zastosowanie jednorazowej amortyzacji w wysokości 50.000 zł. Jeden ze wspólników chce wystąpić ze spółki z dniem 31 lipca i na jego miejsce chce wstąpić nowy. Wspólnik nie pobierał żadnych kwot.
Czy zwracając wniesione wkłady pieniężne występującemu wspólnikowi należy je opodatkować podatkiem dochodowym?
Z jaką datą powinien wystąpić i z jaką przystąpić wspólnik, żeby spółka nie przestała istnieć?