Pytanie
Osoba fizyczna kupiła mieszkanie w grudniu 2011 r. za cenę 100.000 zł, a następnie po upływie roku sprzedała je z zyskiem za kwotę 150.000 zł. Ponadto ta sama osoba jest właścicielem innego mieszkania kupionego na kredyt w 2006 r. W przypadku mieszkania kupionego w 2006 r. podatnik skorzystał z ulgi na odsetki od kredytu.
Czy podatnik może zaliczyć zysk w wysokości 50.000 zł z mieszkania zbytego w 2012 r. na spłatę kredytu na mieszkanie nabyte w 2006 r. i tym samym uniknąć płacenia podatku od sprzedanego mieszkania?
Czy ma tutaj znaczenie fakt, że podatnik skorzystał z ulgi odsetkowej?