Pytanie
Pracownik zatrudniony w samorządowym zakładzie budżetowym powołanym jako samorządowa jednostka budżetowa został zatrudniony 2 lipca 2012 r. na stanowisku główny księgowy. Pracownik do końca 2012 r. miał do przepracowania 183 dni. Jego nieobecność w pracy wynosiła 4 dni (w dniach: 7 września, 26 października, 29 listopada i 13 grudnia 2012 r.) w związku z wysłaniem go na 1-dniowe szkolenie lub seminarium do innej miejscowości niż siedziba zakładu pracy.
Czy te nieobecności należy traktować jako nieobecność usprawiedliwioną płatną udzieloną na podstawie art. 1031 § 2 pkt 2 k.p. i tym samym na liście obecności wstawić "NU"?
Czy w związku z tymi nieobecnościami należy pracownikowi odliczyć 4 dni nieobecności od stażu uprawniającego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki")?
Czy pracownikowi należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czy jeżeli dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało już wypłacone, to pracownik ma obowiązek je zwrócić?
Czy dni nieobecności w pracy spowodowane delegacją służbową podlegają odliczeniu od dni uprawniających pracownika samorządowego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Zwolnienia z pracy na czas podnoszenia kwalifikacji nie można potraktować jak okresu przepracowanego w rozumieniu przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym