Pytanie
Przy zatwierdzeniu sprawozdania za 2010 zarząd podjął uchwałę o podziale i wypłacie dywidend udziałowcom spółki, termin wypłaty określono w uchwale do końca 2011 r.
Sprawozdanie za 2010 zostało złożone w urzędzie skarbowym i w sądzie (zapis w KRS spółki).
W trakcie roku spółka zaczęła generować stratę, wynikiem ujemnym zamknie się również rok 2011. W grudniu 2011 została podjęta uchwała zmieniająca podział zysku za 2010 ze względu na sytuację spółki i przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy.
Czy taka operacja rodzi dla spółki jakieś konsekwencje podatkowe dla spółki, jak należy ująć tą operacje w księgach i bilansie spółki?