Pytanie
Czy zezwolenie na lokalizację zjazdu, wydane na podstawie art. 29 ustawy o drogach publicznych, podlega możliwości przeniesienia na inny podmiot w sytuacji, gdy na skutek sprzedaży nieruchomości, na której jest planowana inwestycja zmienił się inwestor?
W jakiej procedurze można przenieść to zezwolenie na nowego inwestora (właściciela gruntu) – czy na podstawie art. 155 k.p.a. w formie decyzji zmieniającej, czy też na podstawie art. 155 k.p.a. należy uchylić decyzję dotychczasową i wydać nową na nowego właściciela terenu?