Pytanie
Czy zawarcie ugody sądowej w sprawie zapłaty przeterminowanej wierzytelności wpływa na prawo do korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT?
W dniu 10 października 2013 r. mija 150 dni od terminu płatności za wykonaną przez spółkę usługę, co daje możliwość korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za październik 2013 r. Jednak 24 września 2013 r. spółka zawarła z dłużnikiem ugodę sądową, w której ustalono nowe (na dodatek ratalne) terminy spłaty naszej należności.