Pytanie
Czy złożenie NIP-1 do US podatnika który nie rozpoczął wykonywania działalności, ale również jej nie zawiesił, z adnotacją ręcznie dopisaną na druku NIP-1 "podatek liniowy -miesięcznie" stanowi oświadczenie dla US o formie wyboru opodatkowania wg art. 9a ustawy o p.d.o.f.
Czy wobec powyższego małżeństwo - wspólność majątkowa za 2011 r. i 2010 r. którzy rozliczyli się z US PIT-36 wspólnie powinni skorygować to zeznanie i opodatkować się osobno?