Pytanie
W 1991 r. zakupiłem budynki i budowle (bez gruntu) jako nakłady na inwestycje, w formie aktu notarialnego i od dokonanej transakcji opłaciłem podatek od czynności cywilnoprawnych. W bieżącym roku jest możliwość zakupu gruntu, na którym znajdują się wcześniej zakupione budynki (jako nakłady). Do końca 2007 r. zakupione wcześniej budynki zostały wyremontowane i rozbudowane oraz zostały wybudowane dwa nowe.
Czy przy zakupie gruntu, na którym stoją ww. budynki jestem zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, od wartości gruntu czy od wartości gruntu i budynków na nim stojących?
Czy jeżeli obie strony są podatnikami VAT muszą zapłacić VAT od zakupionego gruntu, czy od wartości gruntu i budynków na nim stojących?
Jak wyglądałoby opodatkowanie gdyby nie była to umowa kupna, ale umowa zamiany gruntów?