Pytanie
Nasza spółka zajmuje się m.in. tworzeniem oprogramowania. W związku z tym w firmie są organizowane prezentacje (szkolenia), na których pracownicy prezentują swoje osiągnięcia w zakresie przydzielonych im zadań. Na prezentacje w ramach poczęstunku są kupowane napoje, słodycze itd. Wydatek poniesiony na poczęstunek zaliczmy w koszty uzyskania przychodu jako koszt działalności firmy, odliczamy VAT.
Czy powinniśmy odprowadzić VAT od tego zakupu?
Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 7 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.?