Pytanie
Czy można odwołać pracownicę z urlopu wychowawczego?
Pracownica pracuje na zmniejszonym etacie od 1 stycznia 2011 r. (ma uprawnienia do urlopu wychowawczego). Jednocześnie podjęła dodatkowe zatrudnienie.
Czy z uwagi na trudności kadrowe, pracodawca ma prawo żądać od pracownika powrotu na zajmowane stanowisko w wymiarze czasu pełnego etatu i w jakiej formie powinien to zrobić?
W jakiej formie pracodawca, powołując się na trudności kadrowe, powinien odwołać wcześniejszą decyzję o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy, jeśli w zmniejszonym wymiarze pracowała dłużej niż rok?
Czy może być to pismo z żądaniem powrotu na pełen etat, czy musi to być wypowiedzenie zmieniające?
W aneksie zmniejszającym wymiar czasu pracy, pracodawca podał tylko datę, do kiedy maksymalnie może akceptować obniżony wymiar.