Pytanie
Czy wystawienie weksla in blanco (z uzupełnioną kwotą 30.000 zł, ale z pozostawieniem wolnego miejsca na uzupełnienie daty zapłaty) stanowi sytuację, w której powstanie przychód do opodatkowania dla remitenta (osoby uprawnionej z weksla) w momencie wystawienia weksla albo w chwili jego realizacji, czyli zapłaty przez wystawcę weksla sumy wekslowej dla osoby uprawnionej z weksla?
Czy wystawienie weksla in blanco rodzi w opisanym poniżej stanie faktycznym jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wystawcy lub osoby uprawnionej z weksla, zarówno w momencie wystawienia weksla jak i zapłaty sumy wekslowej?
Weksel ma wystawić pracodawca (osoba prowadząca działalność gospodarczą) swojemu pracownikowi, jako zabezpieczenie interesów pracownika. Pracownik posiada rozległe kontakty biznesowe oraz wiedzę specjalistyczną, które pozwolą diametralnie zwiększyć bazę klientów, co przyczyni się do znacznie szybszego rozwoju firmy. Pracownik chciałby się zabezpieczyć od sytuacji, w której po przejęciu przez pracodawcę informacji o klientach, pracownik zostałby zwolniony z pracy.