Pytanie
Spółka z o.o. w ostatnich kilku latach w uchwałach o podziale zysku przeznaczała jego przeważającą część na kapitał zapasowy, który osiągnął znaczną wartość. W roku bieżącym została przekształcona w spółkę jawną. Nie rozpoznano dochodu do opodatkowania w momencie przekształcenia z tytułu niepodzielonych zysków. Po zarejestrowaniu w KRS wspólnicy dokonują sobie wypłat, aby skonsumować zyski opodatkowane w latach ubiegłych 19% CIT w spółce z o.o. Spółka prowadzi działalność z zamiarem jej kontynuacji, lecz dokonywane wypłaty wyraźnie przewyższają spodziewany w roku 2013 dochód.
Czy wypłaty dokonywane przez wspólników są opodatkowane?