Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży domów jednorodzinnych. W roku 2011 płacił podatek PIT-5 L tylko za luty 2011 r., następnie z powodu różnic remanentowych podatek PIT-36 L za cały rok 2011. W roku 2012 płacił podatek w styczniu 2012 r., za pozostałe miesiące podatnik miał stratę.
Czy w takim przypadku możliwe jest rozliczenie się z uproszczonych zaliczek w 2013 r. (podatnik zamierza w tym roku sprzedać kilka domów dlatego też rozważa taką możliwość)?