Pytanie
Wspólnik w zamian za umorzone (przymusowo) udziały w spółce z o.o. otrzyma zamiast wynagrodzenia w pieniądzu zabudowaną nieruchomość.
Czy i jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli wartość rynkowa zabudowanej nieruchomości jest wyższa od wartości księgowej?
Spółka miała prawo do odliczenia VAT od ww. składników oraz ponosiła nakłady, które wykluczają zwolnienie z VAT w razie odpłatnego zbycia.
Czy wspólnik – osoba fizyczna, który obejmie własność ww. nieruchomości i podejmie decyzję o jej wprowadzeniu do jednoosobowej działalności gospodarczej, będzie mógł ww. VAT rozliczyć?