Pytanie
Osoba fizyczna, będąca na pełnej księgowości nabyła w drodze darowizny lokal mieszkalny, który w całości zamierza przeznaczyć na działalność gospodarczą. Podatnik nabył lokal w momencie kiedy między małżonkami istniała współwłasność majątkowa. Lokal nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po upływie trzech lat podatnik zamierza wprowadzić lokal do środków trwałych. W momencie nabycia lokalu na umowie darowizny jest wartość lokalu ale bez wyodrębnienia wartości budynku i wartości gruntu. W obecnym miesiącu podatnik będzie posiadał wycenę nieruchomości ale wycena będzie dokonana w oparciu o bieżąca wartość, a nie o wartość sprzed trzech lat.
Czy w takim przypadku będzie można wprowadzić lokal do środków trwałych z dnia wyceny i amortyzować go jeżeli będzie on odbiegał od wartości z aktu notarialnego?