Pytanie
Wspólnicy spółki jawnej w trakcie roku środki pieniężne z rachunku spółki przelewają na swoje osobiste konta (przelewy opisują jako przelew środków). W razie potrzeby dokonania płatności przez spółkę wspólnicy wpłacają na konto spółki potrzebne kwoty, opisują przelew środków i regulują zobowiązania spółki.
Czy wpłaty na konto spółki dokonane z kont osobistych mogą być potraktowane przez organ skarbowy jak wpłaty pożyczki dla spółki jawnej, jeżeli wpłaty nie są przedmiotem spisanych umów pożyczek wspólnicy nie roszczą praw do zwrotu środków?
Jakie zagrożenia podatkowe może rodzić zaistniała sytuacja?