Pytanie
Kupiliśmy siatkę reklamową z wydrukowaną na niej ofertą naszej firmy, którą zawiesiliśmy na budynku, będącego siedzibą firmy. Na fakturze zakupu "opracowanie graficzne, wydruk nowej siatki wraz z montażem oraz demontaż starej siatki" wartość 6.200 zł netto. Siatka jest wykonana z lekkiego plastycznego, półpermanentnego materiału, na którym jest naniesiona szata graficzna reklamująca produkty firmy. Siatka okala część budynku, również okna. Nie został określony czas na jaki będzie zawieszona siatka. Prawdopodobne jest, że nie będzie to okres dłuższy niż rok.
Czy wartość zakupu takiej siatki można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu poniesienia?
Czy należy taki zakup zaksięgować na RMK i odnosić stopniowo w koszty?
Czy w jakimś przypadku siatka powinna być zaliczona do środków trwałych i amortyzowana?
Jeśli tak to w jakim - do jakiej grupy KŚT należałoby ją zaliczyć i przez jaki okres amortyzować?