Pytanie
Prowadzę działalność gospodarcza, jestem czynnym podatnikiem VAT. Od sierpnia br. rozpocząłem wynajmowanie na cele mieszkaniowe prywatnego lokalu mieszkalnego. Z tytułu wynajmu otrzymuję 600 zł plus, dodatkowo najemca ponosi koszty mediów i czynszu do spółdzielni. Najemca zwraca mi wysokość mediów i czynszu do spółdzielni na podstawie okazanych przeze mnie faktur.
Czy wartość mediów i czynszu należnego spółdzielni mieszkaniowej powinienem wykazywać w deklaracji VAT-7, skoro jest to jedynie zwrot poniesionych przeze mnie wydatków?
Jeśli tak to z jaką stawką - czy w ślad za wynajmem zwolnioną, czy też opodatkowaną 23%?
Czy mam jednocześnie prawo do obniżenia podatku należnego od mediów o podatek naliczony w moich fakturach zakupu ww. mediów?
Co z kwotą czynszu do spółdzielni, skoro nie sprzedaję usługi czynszu?