Pytanie
Spółka zakupiła pakiet wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie i na własny rachunek oraz w celu dalszej ich odsprzedaży. Zakup nastąpił w 2010 r. W latach 2011-2012 spółka dokonywała windykacji wierzytelności. Przychody z tytułu windykowanych środków objęte były stawką ZW, a co jest z tym związane struktura VAT spowodowała, że spółka nie korzystała z odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach kosztowych. W 2012 r. nastąpiła sprzedaż pozostałych, nierozliczonych wierzytelności.
Czy w związku ze sprzedażą wierzytelności i zastosowaniu stawki podstawowej istnieje możliwość skorygowania struktury VAT w poprzednich latach, czy też sprzedaż ta wpłynie jedynie na strukturę roku 2012?