Pytanie
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia pracownik był zwolniony ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a za niewykorzystany urlop wypoczynkowy bieżący i zaległy ma otrzymać ekwiwalent urlopowy.
Czy w związku z tym, że pracownik nie świadczył pracy w okresie wypowiedzenia i nie wykorzystał urlopu, wypłacony ekwiwalent urlopowy może stanowić koszt podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?