Pytanie
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej zawarło umowę najmu gruntu pod parking przed sklepem z urzędem gminy. Poniesione nakłady zostały ujęte jako inwestycja w obcym środku trwałym ze stawką 4,5% Umowa zawierała klauzulę, iż nakłady nie podlegają zwrotowi i była zawarta na 3 lata. Po tym okresie dostaliśmy pismo z urzędu o przejęciu inwestycji. Parking ma być ogólnodostępny w tym również dla klientów sklepu.
Czy wobec powyższego powinniśmy zlikwidować inwestycje i część nie zamortyzowaną zaliczyć w koszty podatkowe?
Parking służy nadal osiąganiu przychodów?