Pytanie
Pracownica zatrudniona w firmie A na umowę o pracę na czas nieokreślony złożyła wniosek o urlop wychowawczy w pełnym wymiarze. Przebywa na urlopie od lutego 2012 r. W marcu 2012 r. pracownica podjęła zatrudnienie w firmie B, w sierpniu 2013 r. złożyła wniosek o urlop wychowawczy w firmie B.
Czy w związku z równoległym zatrudnieniem w firmie A i firmie B pracownicy należy się urlop wychowawczy w pełnym wymiarze 3 lat zarówno w firmie A i B, czy też w zakładzie pracy B urlop wychowawczy należy się w wymiarze odpowiednio niższym o okres wykorzystanego urlopu w firmie A?