Pytanie
Czy w związku z faktem, iż najem lokali użytkowych jest opodatkowany stawką VAT 23% oraz ze koszty eksploatacji winny również być opodatkowane stawką 23%, jakie rozwiązanie należy zastosować rozwiązanie w przypadku refakturowania kosztów za wodę (stawka VAT 8%)?
Gmina otrzymała fakturę VAT za wodę na kwotę 108 zł (wartość netto 100 zł, stawka VAT 8% - 8 zł, wartość brutto 108 zł).
Czy obciążając najemcę gmina powinna wystawić refakturę na wartość: netto 87,81 zł, stawka VAT 23% - 20,19 zł, kwota brutto 108 zł, czy na wartość netto 100 zł, VAT 23% - 23 zł, wartość brutto 123 zł?