Pytanie
Dnia 1 lipca 2009 r. przystąpiłam do istniejącej już spółki cywilnej, w której wspólnikami byli mąż 50% i teść 50%. Zmieniliśmy umowę spółki, zmiana polegała na zmianie udziałów w spółce i tak: mąż 50%, teść 48% a ja 2%. Dnia 31 lipca 2009 r. teść wystąpił ze spółki i znów dokonaliśmy zmiany umowy spółki. Od dnia 1 sierpnia 2009 r. mąż posiada 98% udziałów, a ja 2%. Złożyliśmy dokumenty (NIP-2) oraz umowy spółek w urzędzie skarbowym. Zarówno przy zawiązaniu spółki w 1998 r., jak i przy obecnych zmianach, nie wnosiliśmy żadnych materialnych wkładów (pieniądze lub ruchomości, czy nieruchomości), tylko naszą pracę. W trakcie prowadzenia działalności spółka nabywała wyposażenie oraz środki trwałe. Na dzień mojego wstąpienia do spółki oraz na dzień wystąpienia teścia ze spółki na majątek firmy składały się dwa samochody oraz wyposażenie biurowe, na łączną wartość 50.000 zł..
Czy w związku z dokonanymi zmianami w składzie osobowym spółki powinniśmy zapłacić PCC?
Czy należy uznać, że udziały które objęłam w spółce zostały mi darowane przez teścia i powinniśmy sporządzić umowę darowizny?
Nie sporządziliśmy umów darowizny, spółka zmieniła skład osobowy. Jest to zmiana w spółce ale nie wiązała się ona ze zmianą kapitału w spółce (nie został zmieniony kapitał spółki).
A może to na wspólnikach: na mnie i na mężu ciąży obowiązek podatkowy PCC?
Nie sporządzaliśmy bilansu zbywczego, ponieważ nie było wypłaty udziałów czy zwrotu rzeczy wniesionych do spółki. Nasza spółka prowadzi działalność usługową, polegająca na doradztwie w dziedzinie ochrony środowiska.
Czy w związku ze zmianami w składzie osobowym spółki cywilnej, w przedstawionej sytuacji, powstały jakieś nie zapłacone przez nas (spółkę lub wspólników) zobowiązania podatkowe?