Pytanie
Nasza Spółka wykonuje roboty budowlane na terenie całej Polski. W ramach realizacji jednej z umów budowlanych zakończył się etap prac budowlanych na jednym z rejonów. Pozostał tam natomiast środek trwały specjalnie przygotowany do prac na tej budowie. Ze względu na swoją przydatność w tej chwili jest on nieużytkowany. W razie zapotrzebowania na użycie tego środka trwałego przewiduje się jego uruchomienie. Jeżeli nie będzie zapotrzebowania to jego sprzedaż lub likwidację.
Czy w związku z czasowym nieużytkowaniem tego środka trwałego nasza spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je w koszty uzyskania przychodu?
Niektóre organy skarbowe kwestionują zaliczanie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodu od czasowo nieużywanych środków trwałych, powołując się na przepis, który mówi między innymi o tym, że amortyzacji podlegają środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Ponieważ środek trwały nie jest w tym momencie wykorzystywany, to nie można zaliczać w koszty odpisów amortyzacyjnych.
Czy może to odnosić się do naszej sytuacji?
Gdy zrobilibyśmy mimo wszystko przerwę w amortyzacji i po czasie znów zaczęli użytkować urządzenie, w jaki sposób należy wznowić amortyzację podatkową?