Pytanie
Czy powstaną różnice kursowe w następującej sytuacji: podatnik - księgi rachunkowe (różnice rozliczane zgodnie z u.p.d.o.f.), w dniu 7 lipca wpłacił do kasy walutowej 6000 euro, dnia 8 lipca zapłacił za zakup autobusu całą kwotę, po czym otrzymał fakturę na tę kwotę, z datą 10 lipca?
Autobus został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dniu 18 lipca.
Proszę o przykładową ewidencję tego zdarzenia.