Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność na zasadzie wpisu do ewidencji wnosi w roku 2012 do spółki komandytowej nieruchomość, którą wykorzystywała w działalności (amortyzacja). Nieruchomość została nabyta i zabudowana za kwotę 3.500.000 zł, natomiast wnoszona jest do spółki komandytowej po wartości rynkowej dwa razy wyższej - 7.000.000 zł.
Czy w przypadku zbycia nieruchomości przez spółkę komandytową kosztem uzyskania przychodu będzie wartość historyczna (3.500.000 zł pomniejszone o amortyzację), czy wartość aportowa (7.000.000 zł)?
Czy dla ustalenia ww. kosztów ma znaczenie, że nieruchomość będzie wnoszona jako pojedynczy aport lub jako składnik przedsiębiorstwa osoby fizycznej?