Pytanie
Czy w przypadku sprzedaży wierzytelności własnej przez Spółkę X rozliczającej VAT metodą kasową należy w momencie sprzedaży wykazać VAT należny, który wcześniej nie został rozliczony z uwagi na brak zapłaty za usługi?
Czy sprzedaż wierzytelności jest równoważna z zapłatą tejże faktury dla potrzeb VAT?
Wierzytelność zostanie sprzedana za 1/4 wartości nominalnej.
Jak najkorzystniej dokonać sprzedaży wierzytelności własnej ze Spółki X do spółki Y?