Pytanie
Będziemy księgować przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją jednorodnych produktów - dżemów.
Jak powinna przebiegać ewidencja wyrobów gotowych?
Czy w takim przedsiębiorstwie da się ewidencjonować wyroby wg rzeczywistych kosztów wytworzenia?
Chyba nie, bo np. owoce i słoiki zostały przekazane do produkcji 10 dnia miesiąca i tego samego został przyjęty wyrób. Dodatkowo np. 20 dnia miesiąca te wyroby zostały sprzedane, a np. lista płac czy amortyzacja została zaksięgowana ostatniego dnia miesiąca, ale powinny zwiększać wartość wyrobu gotowego.
Więc jak to księgować?
Czy tutaj musimy stosować ceny ewidencyjne?
Kiedy w ogóle da się księgować wyrób gotowy w rzeczywistych kosztach wytworzenia?
Przecież rzadko kiedy się zdarzy, żeby wyrób gotowy przyjąć na magazyn ostatniego dnia miesiąca (kiedy ewidencjonowana jest amortyzacja i lista płac), by ująć absolutnie wszystkie koszty związane z wytworzeniem tego wyrobu.