Pytanie
Spółka w trakcie przeprowadzki zagubiła dokumenty księgowe - faktury, rejestry VAT. Nie ma też możliwości odtworzenia ich z zapisów elektronicznych.
Czy w razie ewentualnej kontroli podatkowej urząd skarbowy oszacuje wielkość podatku należnego i naliczonego?
Sprawa dotyczy 2012 r. - nie jesteśmy w stanie wystąpić do kontrahentów o wydanie duplikatów faktur, gdyż nie pamiętamy z kim firma współpracowała. Wówczas kto inny zarządzał spółką.