Pytanie
Jesteśmy firmą produkującą m.in. rury o profilach niekołowych. Aby produkcja takich rur była możliwa kupujemy od kontrahenta z Niemiec specjalne formy o różnych wymiarach. Formy takie traktowane są jako środki trwałe. Zazwyczaj na wartość początkową takiego środka składa się faktura za zakup formy plus inne koszty tj transport czy opomiarowanie formy.
Co w przypadku, gdy ponieśliśmy koszty na taką formę, ale nie mamy podstawowej faktury na zakup formy?
Formę fizycznie mamy, ale z powodu braku akceptaji ceny zakupu firma z Niemiec w ogóle nie wystawiła nam faktury za zrobienie formy. W tej chwili nawet nie posiadamy informacji czy kiedykolwiek dostawca niemiecki wystawi taką fakturę czy nie.
Jak powinny być potraktowane z punktu widzenia podatku dochodowego inne koszty poniesione w związku z przygotowaniem formy do produkcji rur?
Czy firma powstępuje prawidłowo nie wykazując formy w naszych ewidencjach?