Pytanie
Zatrudniamy w zakładzie kierowcę autobusu na potrzeby własne zakładu związane z przywożeniem i odwożeniem pracowników do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania. Kierowca jest zatrudniony w przerywanym systemie czasu pracy w godzinach od 6.45 do 15.45 z zastosowaniem przerwy na podstawie art. 141 kodeksu pracy na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych, nie zaliczanej do czasu pracy oraz godzinnej przerwy płatnej, nie zaliczanej do czasu pracy na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155). W związku ze zmianą organizacji pracy w zakładzie pracodawca chce zmienić warunki zatrudnienia tego kierowcy na pracę w podstawowym systemie czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie od godz. 6.30 do godz. 14.30.
Czy w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wystarczy zapis, że norma czasu pracy wynosi 8 godzin od godz. 6.30 do godz. 14.30 oraz tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin?
Czy pracownikowi trzeba w informacji o warunkach zatrudnienia rozpisać harmonogram jego pracy czyli "6.30-8.00 przywóz pracowników do Zakładu, 8.00-13.00 wykonywanie czynności zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, 13.00-14.30 – rozwóz pracowników do miejsca zamieszkania."?
Pracownik ten wykonuje przewozy na potrzeby własne zakładu powyżej 50 km dziennie.
Czy w związku z tym należy mu ustalać harmonogram na 2 tygodnie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155)?