Pytanie
Pracownica pracowała przez miesiąc styczeń 2013 r. zgodnie ze swoim rozkładem czasu pracy i przepracowała w zaplanowane dni pracy do 27 stycznia 2013 r. - 165,5 godziny (okres rozliczeniowy miesięczny). Od dnia 28 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie miała zaplanowane 2 dni pracy po 8 godz., jeden dzień wolny za pracę w niedzielę (27 stycznia) i jeden dzień wolny z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Czy obliczenie jej wymiaru zgodnie z art. 130 § 3 k.p. w następujący sposób jest poprawne: 176 godz. - 16 godz.?
Pracownica zatem przepracowała w godzinach nadliczbowych dobowych 5,5 godziny.